Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Wspieraj seniora” na rok 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Turnusy

Likwidacja barier

Sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Program wyrównywanie różnic między regionami II

Aktywny Samorząd

Zajęcia klubowe w WTZ

Archiwum

Skip to content