Przedłużony termin rekrutacji do projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, iż został przedłużony termin rekrutacji do projektu pn: Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Więcej informacji

Skip to content