Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia […]

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – pracownik socjalny w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 24 / zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy/ Więcej informacji

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że dyżury asystentów rodziny w ramach upowszechniania asysty rodzinnej i działalności rodzin wspierających realizowanego projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” będą pełnione w piwnicy magistratu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w dniach 19-21 kwietnia 2022 r. oraz w dniach 26-28 […]

Zapytanie ofertowe Nr 4/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w formie stacjonarnej lub zdalnej w ramach realizowanego projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”, tj.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych/ kandydatów do pełnienia funkcji […]

Zapytanie ofertowe nr 3/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w formie stacjonarnej lub zdalnej w ramach realizowanego projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”, tj.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych/ kandydatów do pełnienia funkcji […]

,,Aktywny samorząd” w 2022 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Wnioski można składać w siedzibie MOPS lub wykorzystując elektroniczny darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodowąwnioski przyjmowane są od dnia 1 marca 2022 r. w trybie ciągłym, jednak nie […]

Skip to content