Struktura i kontakt

STRUKTURĘ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TWORZĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

DZIAŁ / KOMÓRKA ORGANIZACYJNAPOKÓJTELEFON
SEKRETARIAT
Bożena Rudnicka
e-mail: mopsbp@wp.pl

DYREKTOR
Ewa Borkowska
e-mail: dyrektor@mops-bialapodlaska.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Kamil Węgliński
e-mail: kamil.weglinski@mops-bialapodlaska.pl
II piętro
II piętroI piętro – 12
83 343 85 37
83 341 64 56
fax 83 343 85 37


83 344 46 10
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej:
Renata Jaroszuk

– pracownicy socjalni:

Marzenna Artecka – Wichlaj – starszy specjalista pracy socjalnej
Agata Chromiec – starszy specjalista pracy socjalnej
Justyna Domańska – starszy specjalista pracy socjalnej
Marta Karwaniecka – Wydra – starszy pracownik socjalny
Wioletta Najdyhor – starszy pracownik socjalny
Sylwia Sawicka – starszy pracownik socjalny
Katarzyna Kondratiuk – pracownik socjalny
Iwona Tarasiuk-Karcz – pracownik socjalny
II piętro – 26I piętro – 11
83 344 70 3083 343 33 50
83 343 49 85– pracownicy socjalni:

Ewa Stasiuk – starszy specjalista pracy socjalnej
Angelika Litwiniuk – pracownik socjalny

– asystenci rodziny:

Renata Adamiuk – Skubis
Anna Derlukiewicz
Monika Nowachowicz
Joanna Olichwirowicz
Aleksandra Szadkowska
Mirosław Wawryniuk
I piętro – 13
83 343 49 80
– pracownicy socjalni:

Izabela Rafał – specjalista pracy socjalnej
Izabela Kapyś – starszy pracownik socjalny
Angelika Glińska – pracownik socjalny
Anna Korniluk – pracownik socjalny
Anna Nestoruk – pracownik socjalny
I piętro – 14

83 343 49 83

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ

(wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej udzielanie
informacji klientom pomocy społecznej o przysługujących im prawach i uprawnieniach)

Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz:

Barbara Kłyż – starszy specjalista pracy socjalnej

– pracownicy:

Magdalena Bondarzewska – podinspektor
Marta Kilisińska – specjalista pracy socjalnej
Ilona Miastkowska – podinspektor
Karolina Rutkowska – podinspektor

– działanie wobec osób niepełnosprawnych:

Dominika Białas – starszy pracownik socjalny
Barbara Gromadzka – starszy pracownik socjalny
Jadwiga Jurkitewicz – podinspektor
Justyna Kuźmiuk – starszy pracownik socjalny
II piętro – 26II piętro – 24


parter – 4
83 344 70 3083 344 70 36


83 341 64 55
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM ZJAWISKOM W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Barbara Gromadzka – specjalista pracy z rodziną
e-mail: barbara.gromadzka@mops-bialapodlaska.pl

– procedura Niebieskiej Karty:

Katarzyna Gierej – specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Arseniuk – pracownik socjalny
I piętro – 1583 344 70 32DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM

Koordynator Działu:

Marta Kilisińska – specjalista pracy socjalnej

– pracownicy:

Roma Och – Twarowska – starszy pracownik socjalny
Aneta Łubik – pedagog
Monika Nowachowicz – psycholog

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Beata Bylina
Agnieszka Kaliszuk
Justyna Paszczyk
Joanna Parafiniuk

II piętro – 21II piętro – 21

II piętro – 21

83 344 70 3183 344 70 31

83 344 70 31
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH

– kierownik działu:

Beata Domańska

– pracownicy:

Dodatki Mieszkaniowe:

Sylwia Daniluk – starszy specjalista
Beata Czarnecka – podinspektor

Fundusz Alimentacyjny:

Monika Bancarzewska – inspektor
Anna Burdach – inspektor
Agnieszka Matejuk – inspektor

Świadczenia Rodzinne:

Bożena Korolczuk – specjalista
Maria Papińska – starszy inspektor
Monika Popławska – podinspektor
Justyna Wołoszka – podinspektor

Sala Obsługi:

Elżbieta Kapszukiewicz – podinspektor
Maciej Matejuk – podinspektor
Renata Patejuk – podinspektorII piętro – 26

parter – 5
parter – 1A

parter – 5


Sala Obsługi
(parter)


83 343 49 82

83 341 61 12
83 341 68 44

83 341 68 51


83 341 68 45
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Renata Głowacka – główna księgowa
Katarzyna Jarzynka – inspektor
Anna Marciniuk – podinspektor
Anna Stefaniuk – inspektor
Justyna Wajszczuk – starszy inspektor

Wypłaty świadczeń są realizowane w Kasie PKO BP przy ul. Brzeskiej 27 (C. H. Rywal)
parter – 1B
83 344 70 35
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR

– kancelaria MOPS
(przyjmowanie podań i wniosków, udzielanie informacji klientom)

Mateusz Łukomski – starszy pracownik socjalny
Elżbieta Jarmoszuk – specjalista pracy z rodziną

– systemy informatyczne

Mariusz Podgórski – informatyk
e-mail: informatyk-mopsbp@wp.pl

– administracja i kadry

Katarzyna Sadownik – główny specjalista
e-mail: katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

– kierowca

Mariusz Nitychoruk

– sprzątaczka

Dorota Just
parter – 6
parter – 3
II piętro – 22
83 344 70 34
83 344 70 37
83 344 70 33
Skip to content