Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Poniedziałek 22.06.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór ciągły do wyczerpania limitu godzin przewidzianych w Programie.

Więcej informacji

Skip to content