Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnegona rok szkolny 2020/2021 można składaćod 1 września 2020 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni roboczeponiedziałek i piątek w godz. 730 – 1530wtorek, środa, czwartek w […]

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Piątek 07.08.2020 r. Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy […]

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”

Piątek 03.07.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać za pośrednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.Więcej informacji na […]

Zaproszenie Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie

Czwartek 25.06.2020 r. Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie:„Profesjonalny Absolwent CIS dla usług społecznych – nowe szanse”, współfinansowanym w ramach Zadania 1 Priorytetu 2 „Ścieżki reintegracji”, programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” Więcej informacji

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Poniedziałek 22.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Nabór ciągły do wyczerpania limitu godzin przewidzianych w Programie. […]

Skip to content