Zaproszenie Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie

Czwartek 25.06.2020 r. Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie:„Profesjonalny Absolwent CIS dla usług społecznych – nowe szanse”, współfinansowanym w ramach Zadania 1 Priorytetu 2 „Ścieżki reintegracji”, programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” Więcej informacji

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Poniedziałek 22.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Nabór ciągły do wyczerpania limitu godzin przewidzianych w Programie. […]

WAŻNA INFORMACJA PZdSOoN

Poniedziałek 25.05.2020 r. Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej wznowił bezpośrednią obsługę osób zainteresowanych przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia o przeciwdziałaniu epidemii. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe nr 13/2020

Czwartek 21.05.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 12/2020

Czwartek 21.05.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 11/2020

Czwartek 21.05.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. na wynajem sali wraz z wyposażeniem przeznaczonej do realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz przeprowadzenia terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście […]

Skip to content